Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2008

tanda hampir ajal

ibnu radzi:
tanda hampir ajal
Menurut ulamaTANDA HAMPIR AJALni adalah tanda pertama dari Allah SWTkepada hambanya dan hanyaakan disedari oleh mereka yangdikehendakinya. Walaubagaimanapunsemua orang Islam akan mendapat tandaini cuma samada mereka sedaratau tidak sahaja. Tanda ini akanberlaku lazimnya selepas waktu Asar.Seluruh tubuh iaitu dari hujung rambutsehingga ke hujung kaki akanmengalami getaran atau seakan-akanmengigil. Contohnya seperti daginglembu yang baru saja disembelih dimanajika diperhatikan denganteliti kita akan mendapati dagingtersebut seakan-akan bergetar.Tanda ini rasanya lazat dan bagi merekayang sedar dan berdetik dihati bahawa mungkin ini adalah tandamati maka getaran ini akanberhenti dan hilang setelah kita sedarakan kehadiran tanda ini.Bagi mereka yang tidak diberi kesedaranatau mereka yang hanyutdengan kenikmatan tanpa memikirkan soalkematian, tanda ini akanlenyap begitu sahaja tanpa sebarangmunafaat.Bagi yang sedar dengan kehadiran tandaini maka ini adalah pelu…