tanda hampir ajal

ibnu radzi:
tanda hampir ajal
Menurut ulamaTANDA HAMPIR AJALni adalah tanda pertama dari Allah SWTkepada hambanya dan hanyaakan disedari oleh mereka yangdikehendakinya. Walaubagaimanapunsemua orang Islam akan mendapat tandaini cuma samada mereka sedaratau tidak sahaja. Tanda ini akanberlaku lazimnya selepas waktu Asar.Seluruh tubuh iaitu dari hujung rambutsehingga ke hujung kaki akanmengalami getaran atau seakan-akanmengigil. Contohnya seperti daginglembu yang baru saja disembelih dimanajika diperhatikan denganteliti kita akan mendapati dagingtersebut seakan-akan bergetar.Tanda ini rasanya lazat dan bagi merekayang sedar dan berdetik dihati bahawa mungkin ini adalah tandamati maka getaran ini akanberhenti dan hilang setelah kita sedarakan kehadiran tanda ini.Bagi mereka yang tidak diberi kesedaranatau mereka yang hanyutdengan kenikmatan tanpa memikirkan soalkematian, tanda ini akanlenyap begitu sahaja tanpa sebarangmunafaat.Bagi yang sedar dengan kehadiran tandaini maka ini adalah peluangterbaik untuk memunafaatkan masa yangada untuk mempersiapkan diridengan amalan dan urusan yang akandibawa atau ditinggalkan sesudahmati.
TANDA 40 HARITanda ini juga akan berlaku sesudahwaktu Asar. Bahagian pusat kitaakan berdenyut-denyut. Pada ketika inidaun yang tertulis nama kitaakan gugur dari pokok yang letaknya diatas Arash Allah SWT.Maka Malaikat Maut akan mengambil dauntersebut dan mula membuatpersediaannya ke atas kita, antaranyaialah ia akan mula mengikutikita sepanjang masa. Akan terjadiMalaikat Maut ini akanmemperlihatkan wajahnya sekilas lalu danjika ini terjadi, merekayang terpilih ini akan merasakanseakan-akan bingung seketika.Adapun Malaikat Maut ini wujudnya cumaseorang tetapi kuasanya untukmencabut nyawa adalah bersamaan denganjumlah nyawa yang akandicabutnya.
TANDA 7 HARIAdapun tanda ini akan diberikan hanyakepada mereka yang diuji denganmusibah kesakitan di mana orang sakityang tidak makan secaratiba-tiba ianya berselera untuk makan.
TANDA 3 HARIPada ketika ini akan terasa denyutan dibahagian tengah dahi kitaiaitu diantara dahi kanan dan kiri. Jikatanda ini dapat dikesan makaberpuasalah kita selepas itu supayaperut kita tidak mengandungibanyak najis dan ini akan memudahkanurusan orang yang akanmemandikan kita nanti.Ketika ini juga mata hitam kita tidakakan bersinar lagi dan bagiorang yang sakit hidungnya akanperlahan-lahan jatuh dan ini dapatdikesan jika kita melihatnya daribahagian sisi. Telinganya akan layudimana bahagian hujungnya akanberansur-ansur masuk ke dalam.Telapak kakinya yang terlunjur akanperlahan-lahan jatuh ke depan dansukar ditegakkan.
TANDA 1 HARIAkan berlaku sesudah waktu Asar di manakita akan merasakan satudenyutan di sebelah belakang iaitu dikawasan ubun-ubun di mana inimenandakan kita tidak akan sempat untukmenemui waktu Asar keesokanharinya.
TANDA AKHIRAkan berlaku keadaan di mana kita akanmerasakan satu keadaan sejukdi bahagian pusat dan ianya akan turunke pinggang dan seterusnyaakan naik ke bahagian halkum.Ketika ini hendaklah kita terus mengucapkalimah syahadah dan berdiamdiri dan menantikan kedatanganmalaikatmaut untuk menjemput kitakembali kepada Allah SWT yang telahmenghidupkan kita dan sekarangakan mematikan pula.Sesungguhnya mengingati mati itu adalahbijakforward this buletin...may ALLAH SWTbless you.Saling berpesan2lah sesama kita.....

Masa yang pergi

سل نفسك كم اعطيت ربك من وقتك ؟ لأن اهل الغفلة اعطو كل اوقاتهم لشهوتهم نسوا الله فنسيهم Tanya dirimu, berapakah waktu yang kamu peruntukka...