Langkau ke kandungan utama

tajwid

Mad Wajib Muttasil
Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah yang sama..
Ia dinamakan mad wajib kerana para qurra’ telah bersepakat memadkannya lebih daripada mad asli iaitu dengan empat, lima atau enam harakat. Ia juga dinamakan mad muttasil kerana huruf mad bertemu dengan huruf hamzah berangkai dalam satu kalimah

Mad Jaiz Munfasil
Huruf mad berada di akhir kalimah yang pertama dan huruf hamzah berada diawal kalimah berikutnya , maka huruf mad bertemu dengan huruf hamzah berasingan(munfasil) dalam dua kalimah.
Ia juga dinamakan mad jaiz (harus) kerana para Qurra’ berselisih pendapat mengenai kadar panjang bacaan madnya , diantaranya ada yang membacanya dengan kadar dua harakat ,ada yang membacanya dengan empat atau lima dan ada yang membacanya dengan enam harakat. Dinamakan munfasil (berasingan) pula kerana terpisahnya sebab iaitu huruf hamzah dengan huruf mad dalam dua kalimah.

Mad Lazim
Selepas huruf mad terdapat huruf bertanda sukun asli wujud dikala bacaan bersambung atau berhenti bacaan diatasnya , yakni tanda sukun ini sebagai sebab bacaan mad lazim dalam dua keadaan dan kerana semua qurra’ bersepakat ia lazim (mesti) dibaca dengan kadar mad enam harakat maka ia dinamakan mad lazim. Mad ini terbahagi kepada dua iaitu :

Mad Lazim Kalimi

i)Mad Lazim Kalimi Muthaqqal = Mad lazim yang berlaku dalam satu kalimah yang bertasydid
ii)Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf = Mad lazim yang berlaku dalam satu kalimah yang tidak bertasydidMad Lazim Harfi

i)Mad Lazim Harfi Muthaqqal = Mad lazim yang berlaku dalam satu huruf yang bertasydid
ii)Mad Lazim Harfi Mukhaffaf = Mad lazim yang berlaku dalam satu huruf yang tidak bertasydid

Mad Farq
Mad terdapat pada huruf hamzah istifham (pertanyaan) diawal kalimah pada ketika pertemuannya dengan huruf hamzah wasal (bersambung) , maka bacaan hamzah istifham dimadkan dengan kadar enam harakat kerana huruf hamzah wasal (bersambung) diibdalkan(ditukar) menjadi huruf mad alif dan diikuti dengan huruf lam bertanda sukun.
Dinamakan dengan mad farq (membezakan) kerana membezakan diantara ayat al istifham (pertanyaan) dan al khabar (pemberitaan).Ianya juga dinamakan dengan nama Mad Lazim Kalimi.

Mad Tamkin
Terdapat dua pendapat :
1) Iaitu satu tempoh yang sekejap dalam kadar dua harakat yang wajib dimadkan untuk menceraikan diantara dua huruf wau (و ) seperti (ءامنوا و عملوا ) atau dua huruf ya’ ( ي ) seperti ( في يومين) kerana bimbang berlakunya idgham atau isqath (gugur) . Ianya juga dii’tibarkan dengan Mad Tabie1

2) Mad pada huruf ya’ ( ي ) pertama bertasydid serta berbaris bawah yang diikuti dengan huruf ya’( ي ) kedua sebagai huruf mad , maka bacaannya tetap dengan dua harakat pada bacaannya bersambung dengan huruf yang berikutnya. Dinamakan dengan mad tamkin kerana mad ini keluar secara tetap dengan sebab syiddah. 2

Mad Taczim
Mad pada perkataan ( لآ) yang bererti “tidak” ketika pertemuaannya dengan perkataan (إله ) yang terdapat pada kalimah Tauhid. Bagi mereka yang membaca Mad Munfasil dengan kadar dua harakat (torik Jazari) , apabila perkataan ( لآ) dalam kalimah Tauhid , ianya dibaca dengan kadar enam harakat.
Ianya juga dinamakan dengan nama mad mubalaghah (berlebihan) kerana melebihkan penafian Tuhan selain Allah s.a.w.

Catatan popular daripada blog ini

PENJELASAN HUKUM AL-IKHTILAT

Kertas Kerja Seminar Aurat
PENJELASAN HUKUM AL-IKHTILAT
LELAKI DAN PEREMPUAN KONTEMPORARI
Oleh :

Ust. Mohd Azhar bin Abdullah
Jabatan Dakwah Wal Qiadah
Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)

“ Polimek keruntuhan moral manusia menjadi satu isu yang tidak pernah surut. Kemelut dan keruntuhan ini diwar-warkan oleh agen musuh Islam melalui pelbagai saluran komunikasi yang akhirnya mengheret umat Islam di satu tebing kehancuran pergaulan diantara lelaki dan perempuan tidak dibatasi oleh nilai-nilai Islam yang mereka anuti. Tulisan ini cuba memanufestasikan semula pergaulan dua jantina ini menurut perspektif Islam “

Al-IKHTILAT MENURUT
PERSPEKTIF SYARAK

1.2 Maksud Pergaulan ( al-Ikhtilat )
Pergaulan mengikut pertuturan melayu merujuk perihal bergaul atau bercampur. Dalam hubungan sesame manusia ianya mencakupi aktiviti social seperti perkenalan, berbaik-baik dan bersahabat ( Kamus Dewan : 357 ). Dalam bahasa Arab, perkataan pergaulan sinonim dengan Ikhtilat ( Dr. Ibrahim, Mu`jam al-Wasit …

CIRI-CIRI KEPEMIMPINAN DARI PERSPEKTIF ISLAM

CIRI-CIRI KEPEMIMPINAN DARI
PERSPEKTIF ISLAM
( Haji Mohd. Ali Saripan)
Pendahuluan

Walaupun Nabi Muhammad (s.a.w.) sudah lama
meninggalkan umatnya, namun obor kepemimpinannya tetap
bersinar memberi cahaya kepemimpinan kepada sesiapa
sahaja yang ingin kepada kesejahteraan. Muhammad
(s.a.w.) telah meninggalkan al-Qur’an sebagai asas
kepemimpinan cemerlang dan sunnahnya yang menjadi
bahan ikutan dan contoh teladan kepada manusia
sejagat. Pra-syarat kepemimpinan yang berkualiti
mengikut Islam ialah:

Penghayatan Budaya Ilmu

Syarat ini perlu dipenuhi oleh setiap individu yang
bergelar pemimpin, segala tindak-tanduk dan corak
kepemimpinan mestilah bersandarkan ilmu. Ayat
al-Qur’an yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad
(s.a.w.) berkait-rapat dengan ilmu dan pengajian:

“Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang
menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia
daripada seketul darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang
amat pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan
tulisan. Ia mengajar ma…

WAHAI TUHAN, BERILAH AKU TAUFIK DAN HIDAYAH (PETUNJUK) MU.

Selalu kita berdoa kepada Allah seperti demikian. Cuma, perlulah kita ingat bahawa hidayah dan taufik ini adalah berbeza pengertiannya. Sekiranya seseorang itu sudah ingin kepada agama dan ingin hendak melaksanakan hidup secara lslam, kemudian dia pun belajar mengenai agama serta syariat-syariatnya (tauhid, fikah dan tasawuf), maka dia dikatakan sudah mendapat hidayah daripada Allah s.w.t. Dia sudah mendapat petunjuk dari Allah iaitu Allah sudah ketuk pintu hatinya supaya ingin beragama. Dia sudah ingin melaksanakan hidupnya secara Islam, cara makan minumnya, cara susunan rumahtangganya, cara kenduri kendaranya dan sebagainya. Dan ilmu pun sedikit sebanyak sudah dipelajari iaitu ilmu syariat. Tetapi dia belum tentu lagi mendapat taufik dari Allah s.w.t. Orang yang mendapat taufik ialah apabila dia melaksanakan ilmu yang dipelajarinya itu, pelaksanaannya tepat dan betul. Jadi bagi orangorang yang sudah mendapat hidayah kemudian melaksanakan apa yang dipelajarinya itu dengan betul, maka…

KITAB TAHQIQ Al WAFI 'ALA MUNYATUL MUSOLLI

*KITAB TAHQIQ Al WAFI 'ALA MUNYATUL MUSOLLI*Pengarang : Tuan Guru Sheikh Baba Abu Qutaibah Rasyidi Abd Rahman Al Fathoni.*Intipati kitab*
📒 Muqaddimah Muhaqqiq
📕Sejarah Ringkas Al Allamah Al Alim Rabbani Sheikh Daud Al Fathoni
📘 Manuskrip tulisan tangan Sheikh Daud Al Fathoni
📘 Menerangkan permasalah khilafiah dalam solat menurut pendapat imam 4 mazhab
📓 mentakhrij hadis ,mesyarahkan ibarat kitab munyatul musolli
📒Memahamkan method pendalilan yang berlaku dalam kitab munyatul musolli .
📓Rujukan utama nusantara dalam bab solat.Kualiti kitab:
🏷Kulit kitab tebal dan amat berkualiti
🏷545 muka surat*Harga RM85 Sekali postage*Berminat boleh PM Imran Radzi Algerikii +60134872970

SHORT FILM FROM MUTAH JORDAN

Video aksi lakonan.Kenangan tahun 1.

14 oktober 2014.