AMANAH HASSAN AL BANNA


"Tahukah kamu kenapa kita tertinggal jauh ke belakang dari salafus saleh? Sesungguhnya satu saja jawapannya dan tiada duanya. Iaitu kerana kita berpaling daripada Al-Qur'an dan tidak melakukan segala apa yg dibawa oleh Rasulullah [saw]."

"Ketahuilah bahwa Muslim akan hanya merasa bahagia di alam nyata apabila mereka menjadikan Al-Qur'an Karim sebagai perlembagaan hidup dan undang-undang mereka. Terimalah satu amanat daripada aku: "Sesungguhnya Allah [swt] tidak akan menolong
orang-orang fasik yang berpaling tadah daripada agama mereka dan melalui jalan syaitan nirrajim. Di hari kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang suci, di hari itulah kita akan melihat pertolongan Allah [swt] terpampang di hadapan mata kita."

"Dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman." [Ar-Rum:47]

"Wahai Tuhanku aku telah menyampaikan! Wahai Tuhanku saksikanlah!"

[Hassan Al-Banna]

Masa yang pergi

سل نفسك كم اعطيت ربك من وقتك ؟ لأن اهل الغفلة اعطو كل اوقاتهم لشهوتهم نسوا الله فنسيهم Tanya dirimu, berapakah waktu yang kamu peruntukka...