Sekiranya seorang daripada pasangan kafir masuk Islam, apakah hukumnya?

لو أسلم أحد الزوجين المجوسيين أو الوثنين ، أو أسلمت الكتابية تحت كافر تنجزت الفرقة قبل المسيس، وتوقف على العِدة بعد المسيس، ولو أسلما معا استمرا النكاح

Ilmu, adab dan Guru

Orang yang belajar atau murid itu hendaklah merendah diri meletakkan diri di darjat paling bawah dan tidak menganggapkan dirinya lebih besar...